? MFR 机械化学混合反应器_上海中申环境工程有限公司_中国最专业的环保水处理废水处理污水处理公司一体化设备提供商

公海赌船娱乐

首页 >> MFR/PFR/PM 化学混合反应器 >> MFR 机械化学混合反应器

MFR 机械化学混合反应器 

NO.

example1

 

MFR 机械化学混合反应器

MFR由桨板式搅拌机和反应槽组成,分为单槽、双槽及多槽。

接液部件均防腐材质或涂覆防腐层。
型号
DAF
制备能力 有效容积 反应时间(min) 功率表(kW) 规格尺寸(m) 管口表(DN)GB/JIS/ANSL
(m3/h) (m3) 快混反应 慢混反应 搅拌机 搅拌机 L W H/H1 进水口
(a)
出料口
(b)
放空口
(c)
MFR003 ~3 1.5 15.0 15.0 0.2 0.2 1.8 1.0 1.8/1.5 50 80 80
MFR005 ~5 1.5 9.0 9.0 0.2 0.2 1.8 1.0 1.8/1.5 50 80 80
MFR010 ~10 2.4 7.2 7.2 0.4 0.2 2.2 1.2 1.8/1.5 100 100 100
MFR020 ~20 5.2 7.8 7.8 0.4 0.2 2.6 1.4 2.6/2,1 100 150 100
MFR030 ~30 7.4 7.5 7.5 0.75 0.2 3.0 1.6 2.7/2.2 150 150 100
MFR040 ~40 10.2 7.5 7.5 0.75 0.2 3.4 1.8 2.8/2.3 150 200 100
MFR050 ~50 10.2 6.1 6.1 0.75 0.2 3.4 1.8 2.8/2.3 150 200 100
MFR060 ~60 13 6.5 6.5 1.50 0.4 3.8 2.0 2.8/2.3 200 250 100
MFR070 ~70 16 6.8 6.8 1.5 0.4 4.2 2.2 2.8/2.3 200 250 100
MFR080 ~80 16.8 6.3 6.3 1.50 0.4 4.2 2.2 2.8/2.3 200 250 100
MFR100 ~100 18.5 5.5 5.5 2.2 0.4 4.6 2.2 2.8/2.3 250 300 100
型号
Lamella
制备能力 有效容积 反应时间(min) 功率表(kW) 规格尺寸(m) 管口表(DN)GB/JIS/ANSL
(m3/h) (m3) 快混反应 慢混反应 搅拌机 搅拌机 L W H/H1 进水口
(a)
出料口
(b)
放空口
(c)
MFR003 ~3 1.5 15.0 15.0 0.2 0.2 1.8 1.0 1.8/1.5 50 80 80
MFR005 ~5 1.5 9.0 9.0 0.2 0.2 1.8 1.0 1.8/1.5 50 80 80
MFR010 ~10 2.4 7.2 7.2 0.4 0.2 2.2 1.2 1.8/1.5 100 100 100
MFR020 ~20 5.5 8.2 8.2 0.4 0.2 2.6 1.4 2.7/2,.2 100 150 100
MFR030 ~30 8.2 8.2 8.2 0.75 0.2 3.0 1.6 2.9/2.4 150 150 100
MFR040 ~40 10.8 8.0 8.0 0.75 0.2 3.4 1.8 2.9/2.4 150 200 100
MFR050 ~50 10.8 6.4 6.4 0.75 0.2 3.4 1.8 2.9/2.4 150 200 100
MFR060 ~60 13 6.5 6.5 1.50 0.4 3.8 2.0 3.0/2.5 200 250 100
MFR070 ~70 18.4 7.9 7.9 1.5 0.4 4.2 2.2 3.0/2.5 200 250 100
MFR080 ~80 18.4 6.9 6.9 1.50 0.4 4.2 2.2 3.0/2.5 200 250 100
MFR100 ~100 20 6 6 2.2 0.4 4.6 2.2 3.0/2.5 250 300 100

?